Hà Nội: Các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai sẽ bị nêu tên định kỳ 6 tháng/lần

(Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố.

ha noi cac du an von ngoai ngan sach cham trien khai se bi neu ten dinh ky 6 thanglan
Các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai sẽ được nêu tên 6 tháng/lần (Ảnh: Vietnam Plus).

Theo Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã để tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư nói chung và quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất nói riêng. Trong đó, Sở cần thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư và có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ các dự án đầu tư; xây dựng rõ quy trình, phân công rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong công tác quản lý dự án đầu tư.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là khẩn trương xây dựng, điều chỉnh, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư để quản lý tình hình thực hiện, thông tin dự án đầu tư phù hợp theo Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin theo yêu cầu của thành phố.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng phải theo dõi, giám sát các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, đảm bảo quản lý chặt chẽ từ khi UBND Thành phố giao Chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đến khi thực hiện xong dự án đầu tư theo quy định, đảm bảo kết nối liên thông, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu của các cấp, các ngành Thành phố.

Đối với các dự án chậm, hoặc không triển khai thực hiện (kể cả những dự án được UBND Thành phố giao Chủ đầu tư nghiên cứu) thì xử lý theo 2 nguyên tắc.

Thứ nhất, đối với dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trường hợp dự án có quyết định chủ trương, chấp thuận đầu tư đúng quy định, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, chủ đầu tư có đủ năng lực để thực hiện dự án và có cam kết triển khai thực hiện dự án (có thời hạn) thì Sở tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét cho phép tiếp tục triển khai thực hiện.

Trường hợp dự án không phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và chủ đầu tư không có đủ năng lực thì Sở đề xuất UBND Thành phố chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Thứ hai, đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hậu kiểm các dự án chậm tiến độ so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư, các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật đầu tư, đất đai… lập danh sách, tổng hợp, phân loại để đôn đốc, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chủ trì công tác kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.

Hiện tại, Hà Nội đang có 37 dự án chưa được khắc phục dứt điểm theo kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND thành phố năm 2012; 18 dự án UBND thành phố đã có quyết định thu hồi đất, song các tổ chức được giao quản lý đất thu hồi chậm hoàn thiện thủ tục nhận bàn giao và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (từ tháng 10/2012 đến 31/3/2021); 38 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến hết ngày 30/5/2021; 8 dự án đã được giao đất, sau đó điều chỉnh quy hoạch cần xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung; 63 dự án chưa giao đất chậm triển khai và 287 dự án được giao đất, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, cần tiếp tục theo dõi, giám sát.

Trong khi đó, các Sở, ngành Thành phố liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo, cập nhật các thông tin về việc triển khai thực hiện dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng (đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị) để định kỳ 6 tháng/lần đánh giá, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

ha noi cac du an von ngoai ngan sach cham trien khai se bi neu ten dinh ky 6 thanglan
Hà Nội hiện có 287 dự án đã được giao đất, nhưng chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, cần tiếp tục theo dõi, giám sát (Ảnh: Hado Charm Villas).

Ngoài ra, các Sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các qụy định pháp luật quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng của các tổ chức, cá nhân; hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật; công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án, việc xử lý các vi phạm để nhân dân biết, phối hợp giám sát thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.