Quảng Nam: Chỉ đạo giải quyết vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư

(Xây dựng) – Vừa qua, ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có ý kiến chỉ đạo về giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

quang nam chi dao giai quyet vuong mac lien quan den cac du an do cong ty bach dat an lam chu dau tu
Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành dẫn đến nhiều dự án của Công ty Bách Đạt An vẫn chưa thể triển khai thi công xây dựng.

Theo đó, các dự án do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác để hỗ trợ giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu Công ty Bách Đạt An, Tổ công tác thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để kịp thời giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Giao ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, Tổ phó Thường trực Tổ công tác tập trung, tích cực chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, đơn vị, địa phương liên quan thuộc thị xã Điện Bàn rà soát các tồn tại, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 238-TB/TU ngày 20/9/2021, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6670/UBND-NC ngày 27/9/2021, Kết luận Thanh tra số 12/KL-TTT ngày 16/8/2021 của Thanh tra tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 489/TB-UBND ngày 29/10/2021.

Trong đó, tập trung rà soát, phân loại từng trường hợp tồn tại, vướng mắc của từng dự án cụ thể để tập trung tháo gỡ, giải quyết; trường hợp cần thiết, tập hợp, củng cố hồ sơ, thủ tục để tổ chức bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. Trung tâm Phát triển quỹ đất và các phòng, đơn vị liên quan khẩn trương trình phê duyệt quyết toán các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng phương án hoặc từng phần đã thực hiện của mỗi phương án để làm cơ sở cho nhà đầu tư khấu trừ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Bách Đạt An rà soát cụ thể các tồn tại, vướng mắc và quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 của từng dự án, phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, gửi Sở Xây dựng kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh loại bỏ các khu vực không thể giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án hoặc điều chỉnh thành đất hiện trạng chỉnh trang làm căn cứ điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan để đảm bảo sớm hoàn thành, kết thúc dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Phải đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ đời sống người dân và khớp nối với hạ tầng chung của khu vực. Đồng thời, phải xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, tích cực triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công trình tại các khu vực đã đền bù, giải phóng mặt bằng, giao đất, đảm bảo điều kiện thi công và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ hoặc từng phần đối với các khu vực đảm bảo điều kiện theo quy định.

Đối với dự án Tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn, lý trình Km2+487,7 – Km4+378,85 theo hình thức hợp đồng BT và các dự án đối ứng thanh toán dự án BT yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Bách Đạt An rà soát, ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng BT theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tài chính khẩn trương thẩm tra, trình phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án. Trong thời gian chưa hoàn thành công tác phê duyệt quyết toán, có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh để thông báo giá trị tạm tính của dự án sẽ được thanh toán bằng tiền sử dụng đất các dự án Khu dân cư An Cư 1 và Khu đô thị Sentosa Riverside ghi thu, ghi chi làm căn cứ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt 1 dự án Khu dân cư An Cư 1.

quang nam chi dao giai quyet vuong mac lien quan den cac du an do cong ty bach dat an lam chu dau tu
Dự án Tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607 được thực hiện theo hình thức BT do Bách Đạt An là nhà đầu tư thi công hoàn thành trong nhiều năm tạo bộ mặt mới cho khu vực này nhưng vẫn chưa thực hiện xong các thủ tục hành chính, chưa được quyết toán cho nhà đầu tư.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát lại các khoản nghĩa vụ tài chính đã thực hiện đối với dự án Khu dân cư An Cư 1 và Khu đô thị Sentosa Riverside, trường hợp thu dư hoặc thu không đúng quy định thì lập thủ tục hoàn trả lại cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khác.

Sau khi hồ sơ quyết toán dự án Tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện Bàn được phê duyệt, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Công ty Cổ phần Bách Đạt An, Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành liên quan đối chiếu số liệu, thực hiện thủ tục ghi thu, ghi chi để hoàn thành nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư liên quan đến dự án BT và dự án đối ứng thanh toán dự án BT theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.