Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng các dự án nhà ở xã hội

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng cho biết, mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng dự án, điều kiện ưu đãi, nguồn lực tài chính và khả năng đáp ứng của ngân sách địa phương.

huong dan ho tro kinh phi xay dung ha tang cac du an nha o xa hoi
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Quảng Ninh về việc hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và thẩm quyền quyết định hỗ trợ đối với nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho rằng, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật là một trong những hoạt động đầu tư xây dựng. Vì vậy, việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo từng thời kỳ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đều ban hành theo thẩm quyền Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, theo quy định của pháp luật về nhà ở như nêu trên (điểm d khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở năm 2014; khoản 4 và 8 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ) thì việc hướng dẫn cụ thể mức vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn không phải bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Mặt khác, mức hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng dự án, điều kiện ưu đãi, nguồn lực tài chính và khả năng đáp ứng của ngân sách địa phương.

Ngoài ra, trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội (đã được đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật) cho Nhà nước thì chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp lý khác theo quy định của pháp luật mà chủ đầu tư đã thực hiện đối với quỹ đất 20% phải bàn giao sẽ được ngân sách nhà nước hoàn trả theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.