Quảng Nam: Giải quyết tồn tại trong việc cấp sổ đỏ ghi mục đích sử dụng là “đất thổ cư” hoặc “đất ở và vườn”

(Xây dựng) – Việc quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động về đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hiện nay còn một số tồn tại, vướng mắc, trong đó, có việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trước đây có ghi mục đích sử dụng là “đất thổ cư”, ký hiệu chữ “T” hoặc “đất ở + vườn”, “đất ở + vườn tạp” và việc quản lý, sử dụng đất công ích tại các địa phương chưa đúng theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

quang nam giai quyen ton tai trong viec cap so do ghi muc dich su dung la dat tho cu hoac dat o va vuon
Tỉnh Quảng Nam thống nhất hướng giải quyết tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng là “đất thổ cư”, ký hiệu chữ “T” hoặc “đất ở + vườn”, “đất ở + vườn tạp” tại địa phương.

Để khắc phục vấn đề trên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có công văn hướng dẫn việc khắc phục vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi đất thổ cư theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh cũng đã có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, giải quyết tồn tại trên. Tuy nhiên, đến nay mới có 08 huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả rà soát, giải quyết và kiến nghị, đề xuất về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với 10 huyện, thành phố còn lại vẫn chậm tổ chức rà soát, chưa có báo cáo.

Tại cuộc họp về việc rà soát, giải quyết tồn tại trên, ông Trần Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đề nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cần phải tập trung chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát để xử lý, sửa đổi cho phù hợp. Cấp ủy, chính quyền các địa phương phải coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đồng thời, thống nhất hướng giải quyết tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng là “đất thổ cư”, ký hiệu chữ “T” hoặc “đất ở + vườn”, “đất ở + vườn tạp” theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với các trường hợp đã thực hiện các quyền của người sử dụng đất (chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế…) đối với toàn bộ thửa đất thì không công nhận lại.

Trường hợp đã thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì xem xét, công nhận lại diện tích đất ở còn lại tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Các trường hợp chưa thực hiện các quyền của người sử dụng đất thì xem xét, công nhận lại diện tích đất ở theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013. Trường hợp người sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 phải có một trong các loại giấy tờ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì thực hiện công nhận lại diện tích đất ở.

Trường hợp người sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 01/7/2004 và đang có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định theo Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43, Điều 2 Nghị định số 01của Chính phủ mà giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. Trường hợp trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo khoản 2 Điều 9 Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh.

Trường hợp người sử dụng đất không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013 thì thực hiện công nhận lại diện tích đất ở theo Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh.

Việc giải quyết tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng là “đất thổ cư”, ký hiệu chữ “T” hoặc “đất ở + vườn”, UBND tỉnh nghiêm túc phê bình và yêu cầu UBND các địa phương này phải khẩn trương, tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết. Các địa phương địa phương nào chưa rà soát, báo cáo thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố đó phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.