Hà Nội: Giám sát quản lý, sử dụng nhà, đất tại quận Thanh Xuân

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề xuất của quận Thanh Xuân về một số khu đất xen kẹt trên địa bàn để xây dựng thiết chế văn hóa; xử lý dứt điểm những địa điểm vi phạm tại khu tái định cư.

ha noi giam sat quan ly su dung nha dat tai quan thanh xuan
Đoàn giám sát số 1 của HĐND thành phố Hà Nội làm việc với UBND quận Thanh Xuân. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Sáng 1/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố tại quận Thanh Xuân.

Đoàn đã đến khảo sát thực địa Dự án nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt bằng tại điểm X2, phường Hạ Đình.

Tại buổi giám sát, liên quan đến vấn đề trên, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đề xuất: Thành phố tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với thực tế quản lý tại địa phương, đơn vị.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung về phân cấp thẩm quyền cho thuê, liên doanh, liên kết, kinh doanh dịch vụ đối với tài sản công là nhà, đất theo 2 loại, gồm: Tài sản công là nhà, đất sử dụng trong quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công thuộc quận quản lý, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính trị được phép xây dựng phương án khai thác cho thuê, liên doanh, liên kết phù hợp với chức năng nhiệm vụ, không tính giá trị quyền sử dụng đất vào phương án giá, giao Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã thẩm định phê duyệt, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban Nhân dân thành phố; tài sản do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên quyết định cho thuê, liên doanh, liên kết, kinh doanh dịch vụ đối với tài sản khác có nguyên giá dưới 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nhằm nâng cao nhận thức, trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật cho các đơn vị trực thuộc về tài sản công được giao quản lý, sử dụng.

Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản chấp hành đúng quy định về trình tự, thủ tục về đầu tư mua sắm, thu hồi, điều chuyển, thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo đúng trình tự, thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác quản lý tài sản công được phân công rõ ràng.

Công tác kê khai đăng ký, báo cáo tài sản công của các đơn vị phải được thực hiện theo đúng quy định đã ban hành. Việc kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về sử dụng tài sản trong quản lý, sử dụng tài sản vào hoạt động liên doanh, liên kết… được tăng cường.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng cho biết, quận Thanh Xuân đã thực hiện rà soát, cập nhật dữ liệu.

Toàn quận có 190 khuôn viên đất, với tổng diện tích 307.580,9m2, trong đó 143 khuôn viên đất đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt sắp xếp theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007.

Năm 2021, toàn quận có 334 trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp có diện tích 311.799,1m2.

Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các đơn vị thuộc quận được thực hiện theo quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản; thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc đầu tư, cải tạo công trình xây dựng là trụ sở cơ quản quản lý hành chính và trụ sở các đơn vị sự nghiệp…

ha noi giam sat quan ly su dung nha dat tai quan thanh xuan
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn giám sát tiến hành khảo sát thực địa Dự án nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt bằng tại điểm X2, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong sắp xếp, xử lý nhà, đất, công trình, các tài sản khác gắn liền với đất mà đơn vị và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được giao quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017, giai đoạn 1, Ủy ban Nhân dân quận đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của Ủy ban Nhân dân quận theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 tại Quyết định 1016/QĐ-Ủy ban Nhân dân ngày 21/2/2014 gồm có 143 cơ sở nhà đất làm trụ sở làm việc và công sở, công trình sự nghiệp.

Về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu trụ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã cấp 86 giấy cho các trụ sở, nhà văn hóa, nhà hội họp tại Ủy ban Nhân dân 11 phường. Phòng Tài chính-Kế hoạch tiếp tục phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường quận rà soát, tham mưu Ủy ban Nhân dân quận phương án sắp xếp cơ sở nhà đất làm trụ sở làm việc và công sở, công trình sự nghiệp thuộc quận chưa được công nhận để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở đủ điều kiện…

Đối với việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, các đơn vị thuộc quận được giao và quản lý tài sản công thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định hiện hành.

Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã nghiêm túc phối hợp với các sở trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận kết quả đạt được của quận Thanh Xuân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cần sớm bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo đề nghị của Đoàn giám sát.

Đặc biệt, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân quận cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, có hiệu quả hơn công tác quản lý, sử dụng tài sản công nói chung và nhà, đất nói riêng thuộc phạm vi quản lý của quận.

Trong đó, các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất với các cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý, sử dụng; hoàn thành rà soát, báo cáo tổng thể phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2021/NĐ-CP và hướng dẫn của Sở Tài chính.

Các đơn vị chủ động quản lý nhà, đất được giao; chấn chỉnh các đơn vị quản lý, sử dụng không đúng mục đích được giao; lập phương án tổng thể sắp xếp, xử lý các cơ sở đảm bảo hiệu quả, phù hợp quy hoạch sử dụng đất và quản lý tài sản công…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị quận Thanh Xuân rà soát, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các vị trí, địa điểm chưa có Giấy chứng nhận; rà soát, phối hợp chặt chẽ các sở, ngành để trình Ủy ban Nhân dân thành phố sớm phê duyệt phương án sắp xếp 19/71 cơ sở còn lại.

Các đơn vị cần có điều chỉnh, phối hợp chặt chẽ hơn để có biện pháp quản lý mạnh, rõ hơn với các tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố trên địa bàn.

Hội đồng Nhân dân quận tiếp tục cùng Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát và đồng hành Ủy ban Nhân dân quận để thực hiện tốt công tác quản lý này; phát hiện kịp thời những khó khăn vướng mắc trong cơ chế chính sách, đề xuất tháo gỡ.

Sở Tài chính chủ động, sớm tham mưu xây dựng hoàn thiện Đề án về cơ sở dữ liệu quản lý tài sản công trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong năm nay; hướng dẫn quản lý tài sản là thiết chế văn hóa, trình Ủy ban Nhân dân thành phố trong tháng 6/2022.

Qua ý kiến các quận, huyện về phân cấp quản lý tài sản cần có điều chỉnh cho phù hợp, Sở Tài chính cũng cần rà soát, nhằm thực hiện phân cấp để quản lý và sử dụng hiệu quả, tránh xảy ra sai phạm không đáng có.

Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề xuất của quận Thanh Xuân về một số khu đất xen kẹt trên địa bàn để xây dựng thiết chế văn hóa.

Với những diện tích sản xuất kinh doanh ở tầng 1 khu tái định cư, Sở Xây dựng cần xử lý dứt điểm, kiên quyết với những địa điểm vi phạm tồn tại đã lâu tại quận.

Với các nhà tự quản, Sở cần tổng hợp khẩn trương theo các hướng dẫn mới, phối hợp quận Thanh Xuân và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội có phương án giải quyết sớm./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.