Sở Xây dựng Bắc Giang: Sẽ “bêu” tên các dự án, chủ đầu tư vi phạm xây dựng lên website

(Xây dựng) – Sở Xây dựng Bắc Giang sẽ thống kê các dự án, công trình, chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn vi phạm xây dựng theo định kỳ quý, 6 tháng, năm để đăng tải trên trang website của Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan.

so xay dung bac giang se beu ten cac du an chu dau tu vi pham xay dung len website
Công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng tại một số dự án, công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn còn hạn chế, sai sót.

Vẫn tồn tại nhiều hạn chế, thiếu sót

Theo Sở Xây dựng Bắc Giang, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng ngày càng được coi trọng, có nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu. Các công trình trên địa bàn tỉnh hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng cơ bản đảm bảo chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng tại một số dự án, công trình sử dụng vốn Nhà nước khi trình cơ quan thẩm định còn hạn chế, sai sót làm kéo dài thời gian thẩm định (phải tạm dừng thẩm định hoặc trả lại hồ sơ để chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện đảm bảo chất lượng theo quy định), ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư thực hiện dự án. Các hạn chế, sai sót thường mắc phải như: Lập dự án đầu tư xây dựng nêu căn cứ pháp lý, các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không đầy đủ hoặc đã hết hiệu lực pháp luật; lập dự án không phù hợp với chủ trương đầu tư, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan…

Nguyên nhân chính dẫn đến các hạn chế, thiếu sót là do năng lực kinh nghiệm của một số tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế còn yếu, không kịp thời nghiên cứu, cập nhật nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật về xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành; nhiều chủ đầu tư chưa quan tâm đến việc lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực tốt để thực hiện công tác tư vấn, lựa chọn đơn vị tư vấn còn mang tính hình thức; việc quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế chưa được chủ đầu tư quan tâm thực hiện, còn tình trạng ủy thác, phó mặc cho đơn vị tư vấn và cơ quan thẩm định…

“Bêu tên” các công trình, chủ đầu tư vi phạm

Để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tốt chất lượng hồ sơ lập dự án, khảo sát, thiết kế, khắc phục và ngăn ngừa những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân nhanh vốn đầu tư công, vừa qua Sở Xây dựng Bắc Giang đã ban hành Công văn số 1673/SXD-QLXD, về việc tăng cường quản lý chất lượng công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng Bắc Giang yêu cầu các chủ đầu tư cần nghiêm túc thực hiện lập, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định; lựa chọn các các tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện công tác lập dự án, khảo sát, thiết kế có đủ điều kiện năng lực, phù hợp với nhóm dự án, quy mô, loại, cấp công trình. Tổ chức lập dự án đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư, quy hoạch, kiến trúc. Quản lý chặt chẽ chất lượng công tác khảo sát xây dựng. Phân công cán bộ có năng lực và kinh nghiệm tham gia theo dõi tiến độ, khối lượng, chất lượng của từng dự án cụ thể; chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ chất lượng hồ sơ dự án, hồ sơ khảo sát, thiết kế trước khi trình thẩm định.

Đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng công trình cần nghiêm túc thực hiện công tác tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng đảm bảo chất lượng theo quy định. Chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi hoạt động xây dựng, phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng được cấp có thẩm quyền cho phép; giao cho các cá nhân chủ trì, chủ nhiệm khảo sát, thiết kế phải đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện quy trình quản lý chất lượng của nhà thầu tư vấn; quản lý kỹ thuật, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế trước khi bàn giao cho chủ đầu tư…Thực hiện giám sát tác giả trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng đảm bảo chất lượng theo quy định. Đơn vị thực hiện tư vấn thẩm tra phải đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, công việc theo hợp đồng tư vấn đã ký kết, chỉ ra được các tồn tại của hồ sơ thiết kế để đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chất lượng theo yêu cầu phục vụ cho công tác thẩm định.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm định dự án, thiết kế xây dựng công trình, tổ chức thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo đúng thẩm quyền, nội dung, trình tự, thời gian theo quy định. Trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật, thiết bị, công nghệ và bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong việc tham mưu, thẩm định theo quy định của pháp luật.

Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà thầu tư vấn có chất lượng sản phẩm tư vấn thấp, phải chỉnh sửa nhiều lần, không đủ điều kiện để trình phê duyệt, vi phạm những quy định về lập dự án, khảo sát, thiết kế và dự toán xây dựng công trình. Đồng thời thống kê, báo cáo tên dự án, công trình, chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn vi phạm về Sở Xây dựng theo định kỳ quý, 6 tháng, năm để đăng tải trên trang website của Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.