Thái Nguyên: Chuyển mục đích hơn 300ha đất lúa để thực hiện 85 dự án

(Xây dựng) – Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua 22 Nghị quyết, trong đó có nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn.

thai nguyen chuyen muc dich hon 300ha dat lua de thuc hien 85 du an
Trong quá trình triển khai thực hiện, trên địa bàn một số huyện, thành phố phát sinh thêm nhu cầu sử dụng đất cần bổ sung để tổ chức thực hiện.

Danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 10/12/2021. Theo đó, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho các huyện, thành phố để thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2022. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, trên địa bàn một số huyện, thành phố phát sinh thêm nhu cầu sử dụng đất cần bổ sung để tổ chức thực hiện trong năm 2022.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các công trình, dự án, nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sau khi xem xét Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 284/TTr-STNMT ngày 24/5/2022; Tờ trình số 311/TTr-STNMT ngày 7/6/2022; tiếp thu ý kiến kết luận phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Thông báo số 484-KL/TU ngày 28/6/2022 về chủ trương đối với việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. UBND tỉnh Thái Nguyên trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm: 85 dự án thu hồi đất, 64 dự án có chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa. Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Thái Nguyên cũng thông qua điều chỉnh tên, diện tích đối với 16 công trình, dự án trên địa bàn.

Cụ thể, 85 dự án trên địa bàn sẽ thu hồi đất gần 773ha, trong đó có hơn 300ha đất lúa. Thành phố Phổ Yên là địa phương có dự án và diện tích đất thu hồi nhiều nhất với 20 dự án, gần 158ha. Tiếp đến là huyện Phú Bình với 15 dự án, 282ha; huyện Đại Từ 13 dự án với 256ha…

Trong số 64 dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10ha đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên huyện Phú Bình là địa phương có số dự án và diện tích thu hồi lớn nhất với 12 dự án, 62ha; huyện Đại Từ với 14 dự án và gần 50ha; thành phố Phổ Yên có 12 dự án với 13,18ha;

Theo UBND tỉnh Thái Nguyên: Các dự án có nhu cầu thiết thực và có đủ hồ sơ căn cứ pháp lý theo quy định. Đây là các công trình, dự án thuộc trường hợp trình HĐND tỉnh thông qua bổ sung danh mục dự án thu hồi đất có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và Điểm b Khoản 1 Điều 58, Luật Đất đai trước khi UBND tỉnh quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.